iedere werkdag klantenservice van 07.00 - 17.30

Advies nodig?
Bel 010 - 2 888 444

CO2-prestatieladder

C02-Prestatieladder

Breur heeft in Augustus 2014 het certificaat niveau 3 van de CO2-Prestieladder gehaald. Hiervoor hebben we onze CO2-uitstoot in beeld gebracht en zijn reductiedoelstellingen en maatregelen bepaald. Een reductieplan zorgt dat Breur bewuster en zuiniger omgaat met energie. Hierbij speelt bewustzijn van zowel de eigen organisatie als ook onze omgeving een grote rol. Voorbeelden van maatregelen zijn het reduceren van transportkosten door een andere manier van plannen, onze klanten meer informeren omtrent de mogelijkheden van alternatieve materialen en technieken, meer gebruik te maken van groene stroom en het verplicht stellen van bedrijfsauto's die een label hebben van minimaal B (of beter).

Ons certificaat

Wat is het en wat levert het op?

De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail. Het is een instrument om bedrijven uit te dagen hun CO2-emissie te leren kennen en te verminderen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is de CO2-Prestatieladder in eigendom van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). (https://www.skao.nl/)

Verschillende niveaus

De CO2-Prestatieladder geeft in vijf niveaus aan hoe bewust de onderneming van het energieverbruik is en weet welke mogelijkheden gebruikt kunnen worden om in de toekomst het verbruik te verkleinen. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in een 'gunningvoordeel'. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer 'fictief' voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging en de kans groter is om de goedkoopste te zijn bij een aanbesteding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons CO2-reductiebeleid of heeft u concrete tips? Neem dan contact op met onze Duurzaamheidscoördinator via telefoonnummer 010 - 28 88 406.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ISO 9001

ISO 9001

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Prestatieladder niveau 3

CO2 Prestatieladder Niveau 3