CO2-prestatieladder

C02-Prestatieladder

Breur heeft in Augustus 2014 het certificaat niveau 3 van de CO2-Prestieladder gehaald. Hiervoor hebben we onze CO2-uitstoot in beeld gebracht en zijn reductiedoelstellingen en maatregelen bepaald. Een reductieplan zorgt dat Breur bewuster en zuiniger omgaat met energie. Hierbij speelt bewustzijn van zowel de eigen organisatie als ook onze omgeving een grote rol. Voorbeelden van maatregelen zijn het reduceren van transportkosten door een andere manier van plannen, onze klanten meer informeren omtrent de mogelijkheden van alternatieve materialen en technieken, meer gebruik te maken van groene stroom en het verplicht stellen van bedrijfsauto's die een label hebben van minimaal B (of beter).

Ons certificaat

Breur is sinds augustus 2014 in het bezit van het certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Wij hebben onze CO2-uitstoot in beeld gebracht en hebben reductiedoelstellingen en maatregelen bepaald. Het reductieplan heeft als doel om Breur bewuster te maken en zuiniger om te laten gaan met energie. Hierbij speelt niet alleen het bewustzijn van Breur een grote rol, maar ook het creëren van bewustzijn in onze omgeving.

Voorbeelden van maatregelen die wij hebben genomen zijn het reduceren van het aantal transporten door een betere manier van plannen van de ritten, het informeren van onze klanten omtrent de mogelijkheden van alternatieve materialen en technieken, meer gebruik maken van groene stroom in onze vestigingen en het verplicht stellen van bedrijfsauto’s met minimaal een B-label.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus om de bewustheid van de onderneming over hun energieverbruik en de bewustheid van de onderneming over de mogelijkheden om in de toekomst het verbruik nog verder te reduceren weer te geven. Het niveau dat een onderneming heeft behaald is te vertalen in een zogenoemd gunningsvoordeel. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer fictief voordeel de onderneming krijgt bij de gunningsafweging. Dit betekent dat de kans om een aanbesteding gegund te krijgen groter is naarmate het niveau van het behaalde certificaat hoger is.

Achtergrond

De CO2-prestatieladder is ontwikkeld door ProRail. Het dient als instrument om bedrijven uit te dagen om hun CO2-emissie te leren kennen en te verminderen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is sinds 2011 in eigendom van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de organisatie en de CO2-Prestatieladder is te vinden op www.skao.nl.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar ons CO2-reductiebeleid, heeft u vragen of heeft u tips om ons CO2-reductiebeleid verder aan te scherpen? Neem dan gerust contact op met onze Duurzaamheidscoördinator via het telefoonnummer 010 – 2 888 406.