MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als familiebedrijf denken wij na over de gevolgen van ons handelen voor toekomstige generaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons dan ook een basisprincipe. Wij zijn zuinig op het milieu en natuurlijk ook op onze mensen. Daarom streven wij continue naar reductie van onze milieubelasting en ons energieverbruik.

Om deze reductie mogelijk te maken werken wij op basis van de CO2-Prestatieladder richtlijnen en zijn wij gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder, niveau 3. Ook zijn wij in al onze vestigingen overgestapt op groene stroom. Om onze resultaten te kunnen meten, stellen wij ieder jaar onze Carbon Footprint vast conform de opzet van het Greenhouse Gas Protocol.

Onze vestiging in Gouda is gebouwd met een score van GPR 8. Dit houdt in dat tijdens de bouw van ons pand al rekening is gehouden met aspecten als energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Dit gaat hand in hand met onze MVO en circulaire werkwijze.

Ons MVO beleid blijft constant in ontwikkeling en beweging. Vanuit onze korte en lange termijn doelstellingen is een MVO scorecard opgesteld met hierin een aantal kritische prestatie- of procesindicatoren. Deze KPI’s worden constant gemeten en waar nodig bijgesteld. De directie van Breur initieert ieder jaar een interne audit die door de KAM manager wordt uitgevoerd. Het resultaat van de toetsing wordt direct na afloop van de beoordeling gepresenteerd aan de directie en betrokken afdelingen van Breur. Gezamenlijk bepalen wij de benodigde maatregelen om de gevolgde werkwijze en KPI’s te verbeteren.

Wij streven naar een steeds betere, duurzame en uiteindelijk volledig circulaire bedrijfsvorming en samenleving. Dit word in kaart gebracht met een MVO jaarverslag. Zo kunnen we onze eigen stappen na zien en verbeteren. Klik hier om het MVO jaarverslag van Breur in te zien.

De grondslagen voor ons duurzaamheidsbeleid worden gevormd door de internationale normen.

Benieuwd naar ons duurzaamheidsverslag? Vraag het bij ons op! Wilt u meer weten of onze halfjaarlijkse rapportages inzake onze uitstoot, doelstellingen en reductiemaatregelen? Klik dan hier.