iedere werkdag klantenservice van 07.00 - 17.30

Advies nodig?
Bel 010 - 2 888 444

MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Breur een basisprincipe. Als familiebedrijf denken wij niet alleen na over de gevolgen van ons handelen nu, maar
ook voor de nieuwe generatie. We zijn zuinig op onze mensen en op het milieu. We streven naar continue reductie van de milieubelasting en energieverbruik. Feiten zijn opgenomen in ons Duurzaamheidsverslag.

Breur werkt op basis van de CO2-Prestatieladder richtlijnen en is gecertificeerd conform de C02-Prestatieladder, niveau 3. Voor al onze vestigingen zijn wij overgestapt op groene stroom. Daarnaast stellen wij ieder half jaar onze Carbon footprint vast. Deze analyse wordt uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas protocol. Ook heeft de familie Breur aandelen genomen in de ontwikkeling van waterstof brandstof.

Breur IJzerhandel Gouda is met een score van GPR 8 gebouwd (wat inhoud dat er tijdens de bouw al rekening werd gehouden met de volgende aspecten; energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde), iets wat hand in hand gaat met onze MVO en circulaire werkwijze.

Het MVO beleid blijft in ontwikkeling en beweging. Vanuit onze korte en lange termijn doelstellingen is een MVO scorecard opgesteld met hierin een aantal kritische prestatie- of procesindicatoren. Deze KPI’s worden continue gemeten en daar waar nodig bijgesteld. Elk jaar initieert de directie een interne audit welke wordt uitgevoerd in samenwerking met de KAM manager. Het resultaat van de toetsing wordt direct na afloop van de beoordeling gepresenteerd aan de directie en betrokken afdelingen. Gezamenlijk worden de benodigde maatregelen bepaald om de gevolgde werkwijze en KPI’s te verbeteren.

Breur gebruikt de internationale normen als basis voor de ondernemingsactiviteiten; deze vormen de grondslag voor ons duurzaamheidsbeleid. 

Benieuwd naar onze rapportages? Elk half jaar rapporteren we over onze uitstoot, doelstellingen en reductiemaatregelen. De gedetailleerde rapportages vindt u hier.