iedere werkdag klantenservice van 07.00 - 17.30

Advies nodig?
Bel 010 - 2 888 444

MVO

MVO

Duurzaamheid is geen trend, het is onze toekomst. Al jaren is dat het motto waarop we binnen breur invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als werkgever, opdrachtnemer en opdrachtgever zijn we altijd op zoek naar de juiste balans tussen people, planet en profit. We werken graag op een plezierige, efficiënte en gezonde manier met elkaar samen. Verantwoordelijkheid, betrokkenheid en continuïteit staan binnen onze organisatie centraal.  Als familiebedrijf is continuïteit ingebed in onze genen. We denken niet alleen na over de gevolgen van ons handelen nu maar ook voor een generatie later. We helpen onze klanten graag door middel van de beste informatievoorziening en voorlichting op het gebied van energiebesparende maatregelen en toekomstig energieverbruik.

CO2 Prestatieladder

Breur werkt op basis van de CO2-Prestatieladder richtlijnen en is gecertificeerd conform de C02-Prestatieladder, niveau 3. We ontwikkelen energiezuinige en kostenbesparende alternatieven en bevelen onze klanten de beste mogelijkheden aan. Door gebruik van groene stroom, energie- en materiaal besparende adviezen, kan de CO2-emissie aanzienlijk worden verminderd.

Carbon Footprint

Ieder half jaar stelt Breur haar Carbon Footprint vast. Deze analyse wordt uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas protocol. Door goede communicatie met onze klanten, aandacht voor routeplanning en de inzet van moderne communicatiemiddelen weten wij de CO2-uitstoot per levering terug te dringen. Ook zijn we continue op zoek naar nieuwe energiebesparende technieken. Voor al onze vestigingen zijn we overgestapt naar “groene stroom”. Benieuwd naar onze rapportages? Elk half jaar rapporteren we over onze uitstoot, doelstellingen en reductiemaatregelen. De gedetailleerde rapportages vindt u hier.