Persoonlijk menu

Menu

MVO

Voor ons maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al geruime tijd een aanzienlijk deel van de ondernemingsstrategie uit. Dit betekent dat wij binnen de organisatie op alle niveaus dagelijks bewust bezig zijn met zaken welke binnen de richtlijnen van MVO vallen.

Hieronder zetten wij aan de hand van de drie P’s uiteenzetten hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze organisatie tot uiting komt.

People

Wij hechten veel waarde aan de werkomgeving van onze medewerkers. Hiervoor worden de benodigde middelen, zoals goede stoelen, goede verlichting en daglicht, voldoende ruimte en waar nodig aangepast materiaal ingezet. Er worden regelmatig trainingen en opleidingen verzorgd en iedere medewerker kan aangeven welke opleiding voor zijn functioneren een aanvulling kan zijn. Onze verkoopmedewerkers zijn allemaal in het bezit van een vakdiploma. Onze medewerkers beschikken altijd over de juiste benodigde veiligheidsmiddelen bij de betreffende functie. Minimaal eenmaal per jaar wordt er door leidinggevende met medewerkers gesproken en worden zaken besproken als: opleiding, ziekteverzuim, toekomstplannen en betrokkenheid. Ons bedrijf sponsort al lange tijd een aantal regionale sportploegen welke op hun beurt weer een sociale en regionale functie hebben. Ons bedrijf heeft al een aantal projecten in de derde wereld gesponsord. Dit varieert van het kosteloos leveren van werkkleding en gereedschap tot een financiële bijdrage. Verder stellen wij gratis fruit beschikbaar voor ons medewerkers en gebruiken wij groene energie.

Planet

Co2 reductie door actieve stimulatie van onze vertegenwoordigers om te kiezen voor een Klasse A of B auto. Wij streven naar een wagenpark dat voor minimaal 80% bestaat uit hybride voertuigen of met behulp van milieuvriendelijke brandstoffen worden aangedreven.

De eerste hybride auto’s zijn al in gebruik genomen. Alle onze bussen zijn voorzien van een roetfilter. Tevens wordt bij het indelen van de routes scherp gelet op efficiëntie en zodoende op minimale belasting van het milieu. Wij verpakken alle orders in recyclebare dozen.

Ons bedrijf draagt zorg voor gescheiden afval te weten; karton, plastic en restafval.

Waar mogelijk wordt verpakkingsmateriaal hergebruikt. Het door ons gebruikte briefpapier en enveloppen zijn vervaardigd uit FSC papier.

Profit

Wij zullen alvorens met een nieuwe fabrikant tot zaken over te gaan ons eerst verdiepen in de maatschappelijke betrokkenheid van deze fabrikant. Tevens zoeken wij fabrikanten uit met duurzame innovaties. Momenteel is een fabrikant bezig met de ontwikkeling van composteerbare t-shirts. Ons bedrijf is aangesloten bij de inkooporganisatie Ferney.

Alle diensten en producten die door Ferney worden geleverd, zijn gegarandeerd zonder kinderarbeid geproduceerd en gefabriceerd. Hierop worden overigens al onze toeleveranciers vooraf gecheckt. S@les in de bouw. Het doel van s@les in de bouw is het verbeteren van de samenwerking tussen aannemers en leveranciers. De samenwerking leidt tot lagere transactiekosten en verminderen van faalkosten, maar misschien nog wel belangrijker, het moet de leveranciers de mogelijkheid bieden om beter in te spelen op de dienstverlening van de aannemers aan haar opdrachtgevers.

Ons beleid wordt gewaarborgd door regelmatige interne beoordelingen. Hierbij wordt gekeken naar alle facetten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het naleven hiervan. Bij alle activiteiten van ons bedrijf staat voorop dat wij ons tot doel stellen een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een betere wereld.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ISO 9001

ISO 9001

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Prestatieladder niveau 3

CO2 Prestatieladder Niveau 3