Persoonlijk menu

Menu

Reductie

Reductie binnen Breur

Plan van aanpak om te komen tot CO2-reductie in 2016.

Het plan van aanpak bevat de lijst met CO2-reducerende maatregelen voor Breur en een kwantitatieve indicatie op bedrijfsniveau van de beoogde bijdrage van elke maatregel aan de doelstelling.

Scope 1

Gasverbruik: we streven voor 2016 naar een besparing van 2% voor het gasverbruik. Het afgelopen jaar is ons gasverbruik licht toegenomen. Dit blijkt te maken hebben met de, door onze klanten gewenste, verruimde openingstijden. Doordat we langer openblijven zullen we per dag langer de verwarming aan moeten laten staan. We willen dit kengetal ook relateren aan de openingstijden (en het aantal leveringen). Gedragsbeïnvloeding en moderne regeltechnieken zullen in 2016 en later worden ingezet om het gasverbruik terug te dringen.

Brandstofverbruik: we streven voor 2016 naar een besparing van 2% voor het relatieve brandstof verbruik. Absoluut zullen we afhankelijk van de omzetgroei meer brandstof gaan gebruiken. Door meer klanten per rondrit te voorzien van onze goederen zien we een afname van de “CO2-uitstoot per levering”. Dit willen we graag doorzetten. Een verbeterde manier van plannen alsmede bestelauto’s met Euro-6 motoren zullen ook bijdragen aan de beoogde CO2-reductie.

Scope 2

Electriciteitsverbruik: we streven voor 2016 naar een besparing van 2% voor het electriciteitsverbruik. Het Electriciteitsverbruik is in 2015 met ruim 3% gestegen. De oorzaak ligt in het feit dat we vaker 's-avonds met trainingen en cursussen bezig waren (en het licht natuurlijk aan moest). Overigens gaan we steeds verder in het vervangen van verlichting door meer zuinige versies.

Scope 3

Transport naar Breur: Het vertrouwen dat de klanten in Breur hebben heeft geleid tot omzetgroei. Mede hierdoor hebben we onze inkomende zendingen beter kunnen combineren waardoor er minder transporten richting de magazijnen van Breur plaatsvinden ondanks het feit dat we veel meer uitgaande goederenbewegingen hebben.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ISO 9001

ISO 9001

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Prestatieladder niveau 3

CO2 Prestatieladder Niveau 3