Persoonlijk menu

Menu

Reductie

Reductie binnen Breur

Plan van aanpak om te komen tot CO2-reductie in 2020.

Het plan van aanpak bevat de lijst met CO2-reducerende maatregelen voor Breur en een kwantitatieve indicatie op bedrijfsniveau van de beoogde bijdrage van elke maatregel aan de doelstelling.

Scope 1

Gasverbruik: we streven voor 2020 naar een jaarlijkse besparing van 2% voor het gasverbruik ten opzichte van het referentiejaar 2016. Het gasverbruik over de vestigingen is vrij constant. De verhuizing naar een bijzonder energiezuinig (en met warmtepompen uitgerust) pand in Moordrecht zal voor een grote afname in het gasverbruik zorgen.  Gedragsbeïnvloeding en moderne regeltechnieken zullen in 2016 en later worden ingezet om het gasverbruik terug te dringen.

Brandstofverbruik: we streven voor 2020 naar een jaarlijkse besparing van 2% voor het relatieve brandstof verbruik. Absoluut zullen we afhankelijk van de omzetgroei meer brandstof gaan gebruiken. Door meer klanten per rondrit te voorzien van onze goederen zien we een afname van de “CO2-uitstoot per levering”. Dit willen we graag doorzetten. Een verbeterde manier van plannen alsmede bestelauto’s met Euro-6 motoren zullen ook bijdragen aan de beoogde CO2-reductie.

Scope 2

Electriciteitsverbruik: we streven voor 2020 naar een jaarlijkse besparing van 2% voor het electriciteitsverbruik. Het feit dat we vaker 's-avonds met trainingen en cursussen bezig waren (en het licht natuurlijk aan moest) leidt tot meer verbruik. Het vervangen van verlichting en computers door meer zuinige versiesleidt ook tot een afname van het electriciteitsverbruik.

Scope 3

Transport naar Breur: Het vertrouwen dat de klanten in Breur hebben heeft geleid tot omzetgroei. Mede hierdoor hebben we onze inkomende zendingen beter kunnen combineren waardoor er minder transporten richting de magazijnen van Breur plaatsvinden ondanks het feit dat we veel meer uitgaande goederenbewegingen hebben.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ISO 9001

ISO 9001

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Prestatieladder niveau 3

CO2 Prestatieladder Niveau 3