Persoonlijk menu

Menu

MVO

Voor Breur IJzerhandel maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al geruime tijd een aanzienlijk deel van de ondernemingsstrategie uit.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen trend, het is onze toekomst. Breur is al jaren een maatschappelijk betrokken onderneming die zich bewust is van haar rol als werkgever, opdrachtnemer en opdrachtgever.

CO2-prestatieladder

Breur heeft het certificaat niveau 3 van de CO2-Predatieladder gehaald. Lees hier over onze reductiedoelstellingen en ons reductieplan.

Rapportages

Breur IJzerhandel Rapportages

Inventarisatie

Breur stelt elk half jaar haar Carbon Footprint vast. De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) protocol.

Reductie

Het plan van aanpak bevat de lijst met CO2-reducerende maatregelen voor Breur en een kwantitatieve indicatie op bedrijfsniveau van de beoogde bijdrage van elke maatregel aan de doelstelling.