Persoonlijk menu

Menu

MVO

Voor Breur IJzerhandel maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al geruime tijd een aanzienlijk deel van de ondernemingsstrategie uit.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen betekent ook: geen weggooi-plastic op de bouwplaats, dus houten vorkjes en biologisch afbreekbare tasjes. Simpel!

CO2-prestatieladder

Breur heeft het certificaat niveau 3 van de CO2-Predatieladder gehaald. Lees hier over onze reductiedoelstellingen en ons reductieplan.

Rapportages

Breur IJzerhandel Rapportages

Inventarisatie

Breur stelt elk half jaar haar Carbon Footprint vast. De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) protocol.

Reductie

Het plan van aanpak bevat de lijst met CO2-reducerende maatregelen voor Breur en een kwantitatieve indicatie op bedrijfsniveau van de beoogde bijdrage van elke maatregel aan de doelstelling.